Освіта для сталого розвитку

З 1 вересня 2006 року в нашій школі почав викладатися курс «Екодемія» або «Уроки для стійкого розвитку». Чому і для чого ми включилися в програму викладання даного курсу.

На конференції ООН з навколишнього середовища 1992 р. Вперше були сформульовані основні положення стійкого розвитку, задекларовані у програмному документі «Порядок денний ХХІ століття». Цей та наступні документи, до яких приєдналась Україна, сприяли координації зусиль усіх країн і виробленню на цій основі стратегії рішучих дій і практичних заходів у подоланні впливу техногенних факторів на природне довкілля.

Урозв'язанні цього завдання особливі надії покладаються на освіту. У заяві прийнятій на Всесвітньому саміті зі стійкого розвитку в 1992 р. Наголошувалось: «Освіта для стійкого розвитку має заохочувати формування у людей почуття особистої і колективної відповідальності й таким чином зміни у поведінці, якщо вони необхідні».

За рішенням Ради ЮНЕСКО з 1 січня 2005 оголошено проведення Десятиріччя освіти для стійкого розвитку». У березні 2005р. Україна стала однією з 55-ти країн, які підписали документи ООН «Стратегія освіти для стійкого розвитку». ОСР полягає у формуванні в людей стійких, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя. Такий спосіб життя дітей і дорослих передбачає певні дії в домашньому господарстві, школі та місцевій громаді для

- розумного споживання енергії та води;

- зменшення марних витрат сировини

- зменшення викидання сміття,

- збільшення частки екологічних продуктів у щоденних покупках,

- зміцнення власного здоров'я.

Перехід значної кількості населення України до такого способу життя сприятиме реалізації національних цілей екологічної політики, а саме: покращенню стану повітря, води, грунту; стабілізації клімату; уповільненню зменшення біологічного видового розмаїття; створенню здорових умов життя в тому числі й для прийдешніх поколінь.

В 2005 році Шведська організація «Global Action Plan» («Глобальний план дій») та українська організація «Вчителі за демократію та партнерство» почали спільну роботу по створенню навчального курсу для учнів 8 класів «Екодемія» або «Уроки для стійкого розвитку». К вересню 2006 року вперше в світі в Україні був розроблений навчальний курс «Уроки для стійкого розвитку».

До 1 вересня були створені підручники для учнів, методичні посібники для учителів, мультимедійна програма для використання під час уроків. Ідея введення подібного курсу в нашій школі була дуже привабливою в першу чергу тому, що одне з завдань школи вчити дітей жити і успішно працювати у сучасному бурхливому світі. З самого початку було зрозуміло, що для вдалого впровадження курсу необхідно було знайти прихильників і серед учителів і серед батьків. І тому викладання курсу почалося з того, що було проведено відкритий урок для вчителів школи, батьківські збори для батьків школи і окремо для батьків 8 класів. Особлива увага приділялась індивідуальним бесідам з класними керівниками 8 кл.

Перший рік викладання курсу показав, що головна проблема була не з учнями а з їх батьками. Особливістю цього курсу є домашні аудити. Саме під час виконання першого аудиту з теми «Сміття» і виникли перші проблеми. Частина батьків категорично заборонила своїм дітям проводити вдома такий аудит. І треба було переконати батьків, знайти аргументи і слова для того щоб діти змогли виконати цю роботу. В перший рік викладання тільки 56% учнів зробили домашній аудит з теми «Сміття». Але зернина була закладена і до початку домашнього аудиту з наступної теми відбулися ще одні батьківські збори під час яких більшість батьків погодились допомогти своїм дітям провести аудит з теми «Енергія» і «Вода». Перший супротив батьків був подоланий, ми разом з учнями знайшли підтримку у більшості батьків. Аудити з теми «Енергія» і «Вода» ось уже протягом 5 років знаходять нову підтримку в сім’ях наших вихованців тому, що майже кожна родина відчуває на власному сімейному бюджеті дію нашого навчального курсу.

Ще одна особливість курсу полягає в тому, що після кожного аудиту, підручник і учитель пропонують учням спочатку ознайомитися з діями, які можуть сприяти або зменшенню марної трати ресурсу, або пропонують спосіб який допоможе використати сировину вдруге. Після цього учні набувши певний досвід складають власний план дій в якому враховують особливості ведення домашнього господарства власної родини. Після цього учні разом з родиною виконують дії які спрямовані на ощадливе ведення домашнього господарства. Моніторинг домашніх аудитів за 5 років показав, що майже кожна родина після виконання плану дій зменшила кількість сміття, споживання енергії, води та інше.

Через рік після викладання курсу прийшло чітке розуміння того, що учні лише одного класу не можуть суттєво змінити ситуацію на краще. А тому народилися добре відомі вам загально - шкільні акції «Екоручки» - які сприяли другому використанню старих речей, «Екоторбинка», яка допомагає кожній родини зменшити кількість використання поліетиленових пакетів, і «Еколистівка» - яка проводиться з метою допомогти громаді міста зрозуміти необхідність роздільного сортування сміття та інші.

Курс «Уроки для стійкого розвитку» через ці акції став загально шкільним. Сьогодні вже можна констатувати, що даний курс знайшов своє вагоме місце в системі освіти нашої школи. Якщо в перший рік викладання серед – учнів лише один учень повідомив, що його родина свідомо і систематично сортує сміття, економить енергію, воду, ощадливо веде домашнє господарство, то в цьому році 72% учнів 8 класів повідомили що біля їх будинків є ємності для роздільного сортування сміття і їх родини свідомо купують більшість продуктів місцевого виробництва і свідомо намагаються бути ощадливими під час ведення домашнього господарства.

Сьогодні можна констатувати, що успіху впровадження даного курсу сприяє і місцева влада. Те, що майже біля кожного багатоквартирного будинку є ємності для роздільного сортування сміття, допомагає і нам і громаді зрозуміти важливість систематичного отримання дітьми подібних знань. Визнанням того , що наша робота по впровадженню в школі курсу «Освіта для стійкого розвитку» є те, що ми були учасниками і ділилися своїм досвідом в червні 2011 р. на обласній конференції «Освіта для стійкого розвитку», а в вересні 2011р були запрошені і презентували нашу роботу на Всеукраїнській конференції в місті Тернопіль. Двічі на базі нашої школи проводилися семінари-практикуми і тренінги для учителів області.

У 2010-2011 н.р. педагоги школи брали участь в експериментальному викладанні курсу «Уроки для стійкого розвитку», яке проводилось згідно листа Інституту Педагогіки А П Н, листа головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 12.10.2010 року. Для участі в експериментальному викладання курсу «УРС» в школі були визначений 9 А кл. та 9 Е класи, учителем - Бєлова Ірина Германівна. Для участі в експериментального курсу була проведена робота, яка була спрямована на забезпечення повноцінної плідної роботи.

Учитель Бєлова І. Г., взяла участь у спеціальному навчальному семінарі з питань змісту і методики викладання. Пометун О.І. та команда організації «Вчителі за демократію та партнерство» які є організаторами впровадження проекту «Освіта для стійкого розвитку» в Україні провели підготовку учителів з питань змісту і методики викладання. Учитель отримав методичний посібник та матеріали для проведення уроків, а учні отримали експериментальні підручники, якими були забезпечені на 100%.

Протягом навчального року курс проводився в кількості 1 година на тиждень за рахунок годин варіативної складової - 35 годин на рік. Підручник мав 2 частини на І та ІІ півріччя. По структурі підручник складався з тем: «Створюємо власну екосистему», «Харчування», «Суспільство для всіх», «Стійке суспільство – здорове суспільство», «Вода», «Енергія», «Відходи» та інші, з розрахунку по 3 години на тему, по 2 вступних та заключних уроків. В експериментальній апробації курсу брали участь 42 учня . Учитель після проведення кожного уроку вів щоденник апробатора, в якому заносилися спостереження за уроком, пропозиції щодо проведення складових уроку та уроку в цілому. В цілому, курс побудований як космічна подорож, яка триває 5 тис. років, під час якої на космічному кораблі опиняються 100 людей.

Завдання учнів 9 класу - побудувати і забезпечити існування суспільства протягом 5 тис років. В першому півріччі учні вивчали теми з якими вже були знайомі з 8 класу, але курс 9 класу передбачає вже використання набутих знань. Під час облаштування космічного корабля учні враховували різноманітні потреби людини, будували суспільство, турбувались про потреби людини. Особливу увагу команда космічного корабля звертала на загрози, які потрібно було побачити під час функціонування космічного суспільства і подолати загрози.

В січні 2011р. Був проведений другий обласний семінар-практикум на якому були підведені підсумки роботи по 1 частині підручника, вчителі поділилися знаннями як методичними так і теоретичними, представили свої щоденники. Учні отримали другу частину підручника. В другому півріччі учні вивчали теми, які не були їм знайомі. Особлива увага, з точки зору методики, приділялась загрозам які могли виникнути під час подорожі. Це були загрози, як людині, так і системам життєзабезпечення кораблю. Учні використовували як власний досвід, так і знання , які вони вже отримали.

Особлива цінність даного курсу в тому, що через те що в кожній темі є або домашній аудит, або аудит для учня, в колі вивчення курсу задіяні батьки.

Мета курсу змінити спосіб життя людини, а саме стиль життя учня. Це не можливо без участі всієї родини. Це найбільший позитивний ефект курсу. Звертають на себе увагу теми: «Суспільство для всіх», «Стійке суспільство – здорове суспільство», які мають практичне застосування в шкільному житті учнів. Треба відзначити цінність практичного застосування окремих тем в позакласному житті учнів.

2 червня 2011 року пройшла конференція присвячена впровадженню «Освіти для стійкого розвитку» в Київській області на який було презентовано досвід нашої школи по експериментальному викладанню курсу «Уроки для стійкого розвитку» в 9 кл. І досвід викладання даного курсу в 8 класі.

Розробники курсу вже пішли далі. На сьогодні розроблена програма, підручники і методичні посібники для учнів 3-4 і 9 класів. Зараз завершується робота над розробкою курсу виховних годин для учнів 5-6 класів.

Як підсумок можна констатувати починаючи з 1 вересня 2006 року курс «Уроки для стійкого розвитку» був проведений для 259 учнів, 5 учителів пройшли методичну підготовку для викладання (Бєлова І.Г., Гунько Т.В., Пукса С.І., Черненко В.М., Оберемок М.П.) і мають сертифікат на викладання даного курсу в школі. В 2011-2012 н.р. курс «Уроки для стійкого розвитку» викладається в 3, 4, 8, 9 класах, планується після відповідного навчання класних керівників введення системи виховних годин для учнів 5-6 класів. Всі навчальні курси забезпечені підручниками, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.

У виховній системі школи стали вже традиційними загально шкільні акції «Екоручки», «Екрторбинка», «Еколистівка» - що сприяє систематичному отриманню знань і практичних навичок нашими учнями.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi